ข่าวงานประชุม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11


เอกสารอื่นๆ

คณะกรรมการจัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุม

การประชุม คจ.สช.

คำสั่งภายใต้ คจ.สช.

เอกสาร/สื่อเผยแพร่

กลุ่มเครือข่าย

NHA11

MOBILE APPLICATION

  • สามารถดูตารางการประชุมเพื่อหาหัวข้อการประชุมที่ท่านสนใจ
    และกดเข้าร่วมเพื่อบันทึกเป็นกำหนดการส่วนตัว
  • ดูข้อมูลสถานที่จัดประชุม และโรงแรมที่พัก
  • ประเมินผลและถามคำถามถึงวิทยากรในหัวข้อที่ท่านร่วมประชุม
  • สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ดาวน์โหลดได้ที่:

สถานที่จัดงาน

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Google Map